Haberler

Dünya Engelliler Günü Basın Bildirisi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Basın Bildirisi

3 ARALIK 2017
3 ARALIK ŞAPKAYI ÖNÜMÜZE KOYMA GÜNÜ OLMALI

Son yıllarda “Engelliler Alanında” yapılan gerek yasal düzenlemeler gerekse haklar ve uygulamalar konusunda önemli adımların atılmış olmasını takdirle karşılıyoruz. Ancak, engellilerimizin eğitimden sağlığa, istihdamdan erişilebilirliğe kadar çözüm bekleyen bir yığın sorunun hala var olduğunu belirtmek isteriz. Bu sorunlara acil ve kalıcı çözümler üretmediğimiz zaman işimiz daha da zorlaşacaktır.

İşkur kayıtlarındaki iş arayan engellilerimizin sayısına baktığımızda önümüzdeki 5-10 yıl içindeki engelli işsiz sayısındaki artışın hangi düzeye geleceğini göstermektedir. Yine okullar açılalı 4 ay olmasına rağmen, okul yerleştirmesini bekleyen çocukların olması içimizi acıtan bir konudur. Engelli çocuğu olan anne babalara yeterli psikolojik desteğin verilemeyişi engelli sorunlarının çözümünü zorlaştırmaktadır.

Toplumdaki engellilik oranının her yıl arttığını düşündüğümüzde, bu durum karşısında hazırlıklarımızın yetersiz olduğu ortadadır. Başta devlet kurumları olmak üzere belediyeler, işverenler ve sivil toplum kuruluşlarının kısa ve uzun vadeli politikaları, projeleri olmalıdır.
Bir taraftan engellilerin sorunlarına çözüm üretilirken bir taraftan da, engelliliğin önlenmesi ile ilgili çalışmalara ağırlık verilmelidir. Bu konuda çalışma yapan resmi ve özel kurumlar, engelli vatandaşlarımızla ve onların aile bireyleriyle ilgili sivil toplum kuruluşları ile mutlaka iş birliği yapmalıdırlar. Engellilere ayrılan her türlü maddi, manevi ve insan kaynaklarının, amaçları doğrultusunda doğru yönetilmesi şarttır.

Özel Eğitim Gerektiren Çocuk Hakları Derneği Adına
Başkan
Hüsamettin AKYILDIZ