Misyon – Vizyon

Vizyonumuz

Türk milli eğitiminin  temel ilkelerine,Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve yasalara uygun olarak; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin başta özel eğitim hakları olmak üzere, diğer  haklarından zamanında, kesintisiz ve uygun   ortamlarda   yararlanıp,   sosyal hayata uyum sağlamalarını ve kendi kendilerine yetip üretken hale gelmeleri için   ilgili bireyleri,  resmi ve özel kuruluşları bilgilendirmek, öneriler sunmak, işbirliği   yapmak ve projeler sunarak      onları dünyanın en değerli saygın ve mutlu  insanları yapmak.

Misyonumuz

Özel eğitimi gerektiren çocukları, ailelerini, yakınlarını, öğretmenlerini ve bu çocukların eğitim gördükleri, barındıkları özel,  resmi kurum ve kuruluşları  özel eğitim ve özel eğitim hakları ile ilgili bilgilendirmek, bu amaçla aile eğitimi programları, panel, konferans, yarışmalar vb.  gibi faaliyetler yapmak, üniversitelerle, basın yayın kuruluşlarıyla ve diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.