Haberler

Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 3348

Kabul Tarihi : 9/4/1987

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/4/1987 Sayı : 19434

Haberleşme Genel Müdürlüğü

Madde 13 – Haberleşme Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

…………..

l) (Ek: 16/6/2005-5369/9 md.) Düşük gelirliler ve özürlüler gibi sosyal açıdan korunması gereken kesimlerin evrensel hizmetten eşitlik, taraf gözetmeme ilkeleri temelinde ve karşılayabilecekleri fiyat seviyesinde yararlanabilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek,