Haberler

TBMM Çocuk Hakları İzleme Komisyonu

Dernek-Logo-Kutu

Sevgili Çocuklar,

Türkiye Büyük Millet Meclisi düzeyinde, çocuk hakları konusunda sizin sesiniz olacak ve sorunlarınıza sahip çıkacak, TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi’ni sizlere duyurmaktan sonsuz heyecan duymaktayım.

Türkiye, 1989 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni imzalayan ülkelerin başında gelmektedir. Çocuk Hakları Sözleşmesi, Türkiye’ de çocuk hakları alanında daha ileri ve daha kapsamlı adımlar atılmasına önayak olmuştur.

Çocuk Hakları İzleme Komitesi;

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Türkiye’de uygulanmasını izlemek,
Çocuk hakları konusunda başta TBMM olmak üzere, kamuoyunda duyarlılığı artırmak,
İnternet sitemiz aracılığı ile çocuk hakları konusunda bilgi ve iletişim platformu oluşturmak,
Çocukların, çocuk hakları ile ilgili demokratik karar süreçlerinde bizatihi yer almalarını sağlayabilmek,
TBMM’ deki temsilciniz olabilmek amacı ile kurulmuştur.
Komite’nin çalışmaları sizlerin katılımı ile daha da gelişerek devam edecektir.
Sizlerin değerli katkılarını bekliyoruz.
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
Ankara Milletvekili
TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi Başkanı


 

TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1989 yılında kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni imzalayan ülkelerin başında gelmektedir. Çocuk Hakları Sözleşmesi, 27 Ocak 1995 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. TBMM bu süreç içerisinde, Çocuk Hakları Sözleşmesinin uygulanması, hakların korunması ve geliştirilmesi için çıkarılan kanunların yanı sıra, kurulan araştırma komisyonları aracılığıyla da bu konuda üstlendiği denetim görevini yerine getirmiştir. TBMM bünyesinde, Çocuk Hakları ile ilgili yaptığı çalışmaları kurumsal bir yapıya kavuşturmak için bir adım daha atılmış ve tüm siyasi parti gruplarından temsilcilerin yer aldığı Çocuk Hakları İzleme Komitesi kurulmuştur. Komite, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Türkiye’de uygulanmasını ve Çocuk Haklarıyla ilgili yasal düzenlemelerin uygulama sonuçlarını izleyecek, süreci raporlayacak ve eksikliklerin giderilmesi için görüş bildirecektir. Komite üyesi milletvekilleri, yapacakları düzenli toplantılarla, çocuklar ve çocuk savunucuları tarafından kendilerine iletilen ya da kamuoyu gündemine gelen konular üzerinde araştırma yaparak önerilerini içeren raporlar hazırlayacaktır. Komite bünyesinde oluşturulacak internet sitesi ile çocukların ve çocukla ilgili alanlarda çalışan kişilerin Meclisimizle doğrudan iletişim kurarak sorunlarını ve görüşlerini aktarma imkanı sağlanacaktır. Komite’nin çalışmaları, başta Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Türkiye’deki uygulanmasını izlemekten sorumlu kuruluş Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu, UNICEF, üniversiteler ve diğer sivil toplum kuruluşlarının katkıları ile yürütülecektir.