Haberler

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun

RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE

YAYINLARI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 3984

Kabul Tarihi : 13/4/1994

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 20/4/1994 Sayı : 21911

Yayın İlkeleri

Madde 4 – (Değişik: 15/5/2002-4756/2 md.)

………………

Radyo, televizyon ve veri yayınlarında uyulması gereken yayın

ilkeleri şunlardır:

u) (Değişik: 1/7/2005-5378/37 md.) Kadınlara, güçsüzlere, özürlülere ve çocuklara karşı şiddetin ve ayrımcılığın teşvik edilmemesi.