Haberler

Özel Öğretim Kurumları Kanunu

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU

Kanun Numarası : 625

Kabul Tarihi : 8/6/1965

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 18/6/1965 Sayı : 12026

Madde 1 – (Değişik: 11/7/1984 – 3035/1 md.)

Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzelkişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzelkişiler tarafından açılan okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim kurumları ve bu düzeyde haberleşme ile öğretim yapan kuruluşlar, çeşitli kurslar, dershaneler, öğrenci etüd eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, biçki dikiş yurtları ve benzeri kurumların kurum açma, öğretime başlama, eğitim, öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi ile yabancılar tarafından açılmış bulunan özel öğretim kurumlarının eğitim, öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi konularındaki hükümleri kapsar. (1)

(1) 1/7/2005 tarih ve 5378 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile, bu maddede yer alan “öğrenci etüd eğitim merkezleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, “ ibaresi eklenmiştir.