Haberler

Karayolu Taşıma Yönetmeliği

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 25.02.2004

Resmi Gazete Sayısı: 25384

ALTINCI KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Yolcu Bileti, Taşıma Senedi, Sevk İrsaliyesi ve Bagaj

Yolcu Bileti

Madde 48-

……………………
h) (Ek: RG-19/11/2006-26351) 6 yaşın altında olan çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler. Bunlar için ayrı koltuk talep edilmesi halinde, bilet ücreti %50 indirimli düzenlenir.
ı) (Ek: RG-19/11/2006-26351) 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunlu olup, 6-12 yaş arası çocuklar ile yaş şartı aranmaksızın özürlüler için bilet ücreti % 50 indirimli düzenlenir .