Haberler

Kalıtsal Hastalıklarla Mücadele Kanunu

KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU

Kanun Numarası : 3960

Kabul Tarihi : 28/12/1993

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 30/12/1993 Sayı : 21804

Madde 1 – (Değişik: 1/7/2005-5378/36 md.)

Devlet, kalıtsal kan hastalıklarından thalessemia ve orak hücreli anemi dahil olmak üzere, bütün kalıtsal kan hastalıklarıyla ve özürlülüğe yol açan diğer kalıtsal hastalıklarla koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında mücadele eder. Bunun için gerekli ödenek Sağlık Bakanlığı yılı bütçesine konulur.

Kalıtsal kan hastalıklarıyla ve özürlülüğe yol açan diğer kalıtsal hastalıklarla koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında mücadele için gerekli önlemler ve bu konuda uygulanacak usûl ve esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.