Haberler

Burada Yer Almayan ve Özürlüleri İlgilendiren Mevzuata İlişkin Liste

Mevzuatın Adı – (Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarih ve Sayısı)

Kanunlar

1. Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun (Tarih: 09.12.2004 Sayı: 25665)

2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (Tarih : 18/1/1985 Sayı : 186399)

3. Dernekler Kanunu (Tarih : 23/11/2004 Sayı :25649)

4. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (Tarih: 2,3,4/7/1927 Sayı:622,623,624)

5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Tarih: 19.01.2002 Sayı: 24645)

6. Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun (Tarih : 6/11/1980 Sayı : 17152)

7. Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu (Tarih : 9/1/1961 Sayı : 10702)

8. Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun (Tarih : 3.7.1992 Sayı : 21273)

9. Türkiye İş Kurumu Kanunu. (Tarih: 05.07.2003 Sayı: 25159)

10. Telgraf ve Telefon Kanunu (Tarih : 21/2/1924 Sayı:59)

11.Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun (Tarih : 25/7/1995 Sayı: 22354)

12. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (Tarih:6/5/1930 Sayı : 1489)

Yönetmelikler

1. 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği (Tarih: 02.11.1985 Sayı: 18916)

2. Asansör Yönetmeliği (95/16/At) (Tarihi: 15.02.2003 Sayı: 25021)

3. Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Hakem Yönetmeliği (Tarih: 28.02.2000 Sayı: 23978)

4. Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Müsabaka Yönetmeliği (Tarih: 28.02.2000 Sayı: 23978)

5. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (Tarih:26/7/2002 Sayı : 24822)

6. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Tarih: 07.04.2004 Sayı: 25426)

7. Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene İle Tedavileri Hakkında Yönetmelik (Tarih: 06.09.2003 Sayı: 25221)

8. Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetm. (Tarih:17.10.1966Sayı: 12428)

9. — Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetm. (Tarih:19.08.1982 Sayı: 17789)

10. İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı Spor Dalları Yönetmeliği (Tarih: 30.10.2005 Sayı: 25981)

11. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik (Tarih: 10.02.2004 Sayı: 25369)

12. Koruyucu Aile Yönetmeliği ( Tarih: 14.10.1993 Sayı: 21728)

13. Kent Konseyi Yönetmeliği (Tarih :08.10.2006 Sayı:26313)

14. Milli Kütüphane Kullanıcı Hizmetleri Yönetmeliği (Tarih: 09.11.2002 Sayı: 24931)

15. Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik (Tarih : 18/1/1993 Sayı: 21469)

16 . Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (Tarih: 23.11.2006 Sayı: 26355)

17. Gümrük Yönetmeliği (Tarih: 31.05.2002 Sayı: 24771)

18. Otopark Yönetmeliği (Tarih: 01.07.1993 Sayı: 21624)

19. Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği (Tarih: 3/12/2004 Sayı : 25659)

20. Özürlüler Şurası Yönetmeliği (Tarih: 08.12.2001 Sayı: 24607)

21. Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler Yüksek Kurulu Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği (Tarih:12.11.1997 Sayı:23168)

22. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği (Tarih: 02.11.1985 Sayı: 18916)

23. Radyo ve Televizyon Yayınlarının Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (Tarih: 17.04.2003 Sayı: 25082)

24. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özürlülerin Tespiti, İncelenmesi, Bakım ve Rehabilitasyonuna Dair Yönetmelik (Tarih: 19.08.1993 Sayı: 21673)

25. Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik (Tarih: 20/10/2006 Sayı:26325)

26. Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine Maluller İle Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetm. (Tarih: 21.09.1991 Sayı: 20998)

27. Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği (Tarih: 03.03.2005 Sayı: 25744)

28. Telekomünikasyon Kurumunun Teşkilat ve Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Tarih:17.02.2001 Sayı:24321)

29. Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelik (Tarih: 20/10/2004 Sayı: 25619)

30. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmeti Hakkında Yönetmelik (Tarih: 28.04.2004 Sayı: 25446)

31. Türkiye İş Kurumu İşgücü Yetiştirme ve Uyum Hizmetleri Yönetmeliği (Tarih: 21.08.2004 Sayı: 25560)

32. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetm. (Tarih:23.12.2003 Sayı:25325)

İlgili TSE Standartları Kabul Tarihi

1. TS 9111 04.04.1991 Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları

2. TS 12460 20.04.1998
Şehir İçi Yollar-Raylı taşıma Sistemleri Bölüm 5: Özürlü ve Yaşlılar İçin Tesislerde Tasarım Kuralları

3. TS 12576 08.04.1999
Şehir İçi Yollar- Özürlü ve Yaşlılar İçin Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları

4. TS EN ISO 10535 16.04.1999
Özürlülerin taşınması için asansörler- özellikler ve deney metotları

5. TS 12694 23.01.2001
Demiryolu Taşıtları- Yolcu Vagonları- Özürlü Yolcuların Tekerlekli Sandalyeleri İle Seyahatine Uygun Vagon Düzenlemeleri

6. TS ISO 10542-1 08.02.2005
Özürlü veya engelli kişiler için teknik sistemler ve yardımcı donanımlar – tekerlekli sandalye bağlantı ve emniyet kemeri sistemleri – Bölüm 1: Bütün sistemler için özellikler ve deney metotları

7. TS ISO 10542-2 08.02.2005
Özürlü veya engelli kişiler için teknik sistemler ve yardımcı donanımlar – Tekerlekli sandalye bağlantı ve emniyet kemeri sistemleri – Bölüm 2: Dört noktalı kuşak tipi bağlantı sistemleri